stat4u


Święta Bożego Narodzenia

IMG 4327„Oto zwiastuję wam radość wielką (…): dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Życzę wszystkim Parafianom i gościom, aby ta wielka radość stała się naszym udziałem. Niech jej podstawą będzie głęboka wiara, że Bóg jest z nami, niech ta wiara umacnia nadzieję, że dzięki Jego mocy możemy pokonać wszelkie nasze trudności, kłopoty, obawy, niepokoje i lęki. Niech owocem tej wiary będzie miłość, która wszystko zwycięża, pokonuje wszelkie urazy, uprzedzenia, niechęci i otwiera na każdego człowieka.

 

ks. Michał Pacyna
Proboszcz

 

Nabożeństwa

 MSZE ŚW. W NIEDZIELE

8.00, 9.30, 11.00 (w Wielkim Poście 15.30)

MSZE ŚW. W ŚWIĘTA CYWILNIE ZNIESIONE

9.30

18.00

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE

18.00

GORZKIE ŻALE W NIEDZIELĘ

15.00

DROGA KRZYŻÓWA W PIĄTEK

18.30 i 20.00

SPOWIEDŹ

Pół godziny przed Mszą św.

 

 

Komentarz do Słowa Bożego